2012-02-14 17:41 #0 av: ElLobo

Kommunen planerar att anlägga en enklare småbåtshamn i Iviken, mellan "Röda stugan" och Laggarudden.

– I en första etapp kan det bli 25 båtplatser, säger Pär Ragvald, ingenjör vid kommunen.

Länk: Småbåtshamn vid Laggarudden