2007-07-17 14:11 #0 av: Oscar

En kortare genomgång om skotning, twist och skenbar vind.

 

När det kommer till skotvinklar kan man lite generellt säga att det är bäst med så löst skotat segel som möjligt. Detta gör att så mycket som möjligt av seglet är riktat framåt. Eftersom vi vet att krafterna i seglet verkar 90° mot segelplanet förstår man att så mycket som möjligt av kraften då blir riktad framåt. Om du ligger på rätt kurs, släpp på seglet tills det precis börjar bubbla sig vid förstaget och skota in igen tills det slutar bubbla sig. Om du har skotat för kryss styr du närmare vinden tills det börjar bubbla sig vid förstaget och faller sedan av lite tills det slutar bubbla sig.

 

Hårt skotat
Hårt skotat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löst skotat
Löst skotat
 

 

 

 

 

 

 

 

Det blåser alltid som mest högst upp i seglet. Detta beror dels på att vinden har en friktion mot vattenytan och därför går långsammare där och dels på att din fartvind är lika stor uppe och nere i seglet.  Detta kan vara lite svårt att förstå men den skenbara vinden ombord i båten blir då mer riktad akterifrån högst uppe i seglet. På grund av detta har man ofta en så kallad twist i seglet. Det betyder att seglet är lösare skotat högst upp och därför vrider sig mer framåt. Man får alltså en mer framåtriktad kraft högst upp i seglet.

Med skenbar vind menar man den vind som upplevs ombord. Med högre fart och ökad fartvind kommer den skenbara vinden att riktas mer framifrån än den verkliga vinden. För att få fram den skenbara vinden lägger man ihop den verkliga vinden med fartvinden i ett parallellogram.

 

1) Verklig vind  2) Fatrvind  3) Resultat, skenbar vind
1) Verklig vind
2) Fartvind
3) Resultat, skenbar vind

 

Av: Oscar

Datum för publicering

  • 2007-07-17