2007-08-15 15:11 #0 av: Oscar

Rolex Fastnet Race är ett riktigt stort och berömt race som anses som ett måste för riktiga kappseglare. Racet har under de 80 år det pågått haft ett antal dödsolyckor och anses vara ett av de tuffare racen.

 
Rolex Fastnet Race är en 608 sjömil långt race som för alla seriösa kappseglare är ett måste. Fastnet seglades första gången 1925 och anordnades då som nu av Royal Ocean Racing Club. Första gången var det inte mer än sju deltagande båtar men sedan dess har intresset varit betydligt större. Deltagarrekordet hittills var 1979 med 303 deltagande båtar. Dock var 1979 ett riktigt svart år för Fastnet Race då en oförutsedd storm drog in över flottan och tvingade 194 båtar att bryta, 24 båtar övergavs helt varav 5 stycken sjönk, 136 personer var tvungna att räddas och 15 personer omkom.

1925 års race startade i Ryde, Isle of Wight men sedan dess har starterna skett i Cowes, direkt efter den inte helt okända Cowes Week, och timas med den västgående ebb-strömmen. Man startar med en ”Inshore-del” när man seglar utefter engelska sydkusten och fortsätter med en 170 sjömil lång ”Offshore-del” efter att man rundat Lands End. Härifrån seglar man till Fastnet Rock utanför irländska sydkusten och här är man helt utlämnad till vädrets makter. Själva Fastnet-klippan består av två höga klippor som sticker cirka 30 meter rätt upp ur havet.

Efter rundningen av klippan återstår en 150 sjömil lång seglats ner till Bishop Rock Lighthouse, flera mil söder om Scilly Isles. Därefter seglar man nordost upp till Lizard, Falmouth Bay och inseglingen till Plymouth-sundet och till sist målgång strax utanför Plymouth-hamnen.

Fastnet är en öppen tävling och vem som helst får alltså delta. Dock har RORC sedan den katastrofala seglingen 1979 börjat ställa högre krav på båtarnas och seglarnas kvalifikationer för att få delta. Kraven är att minst halva besättningen skall i den båt de avser ställa upp med ha seglat minst 300 sjömil offshore-race, antingen anordnade av RORC eller motsvarande. Dessutom måste minst två personer ombord vara utbildade i första hjälpen och minst två skall vara utbildade i livflottehantering.

Både enskrovs- och flerskrovsbåtar få ställa upp i tävlingen. Maxlängden för nskrovsbåtar är 100 fot, 30,5 meter och maxlängden för flerskrovsbåtar är 60 fot, 18,3 meter. I undantagsfall kan tävlingsledningen besluta om att större båtar får delta men det är mycket ovanligt. Ellen McArthur försökte till exempel ställa upp i en 75 fots trimaran 2005 men hennes ansökan fick avslag.

Relaterade länkar

Av: Oscar

Datum för publicering

  • 2007-08-15