2008-09-14 15:54 #0 av: Oscar

GPSer är vanliga idag. De har blivit billiga och enkla och gör stor nytta. Men hur gör den lilla burken för att veta var du är?

Bakgrund

Det finns ett flertal olika satellitnavigeringssystem men bara ett som är riktigt användbart för gemene man. Det heter NAVSTAR GPS men kallas i vardagligt tal bara för GPS. NAVSTAR GPS är en förkortning för Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System. Man förstår att förkortningen kom till.

Utvecklingen av GPS-systemet inleddes redan på 70-talet av amerikanska försvarsdepartementet och det är också de som driver det idag. Det sattes igång skarpt för första gången i maj 1994 och består av 24 satelliter. Just på grund av att det är amerikanska försvaret som driver systemet har man i Europa påbörjat ett arbete med ett eget satellitnavigeringssystem som kallas Galileo. Detta för att bli oberoende av GPS i händelse av till exempel krig.

Så fungerar det

I varje satellit som tillhör NAVSTAR GPS sitter fyra atomur, varav ett används och de andra tre är reserver, och det är detta ur som är kärnan i hela systemet. När din GPS-mottagare får kontakt med satelliterna sänds en signal till mottagaren och klockan i mottagaren synkroniseras med satellitens atomur. Nu kan satelliten sända en signal till mottagaren med en exakt tidsangivelse på när signalen skickades ut. Motttagaren jämför tiden då signalen skickades ut med när den togs emot. Eftersom man vet att signalen går med ljusets hastighet kan mottagaren räkna ut hur långt bort satelliten är.

Satellitens position är alltid känd vid varje given tidpunkt då den följer en exakt bana över jorden och därför kan mottagaren räkna ut sin position. Med signaler från tre olika satelliter kan mottagaren med triangulering få fram sin sin position, fyra signaler krävs om man även vill bestämma sin höjd, vilket flygplan har nytta av.

Tipsa en kompis